Programul 4 Parteneriate in domenii prioritare
Directia de cercetare: 2 - Energie

CONTRACT Nr. 21-025 / 14.09.2007

<< Cresterea performantei de conversie a gazelor acide din gazele de ardere industriale, prin tratament combinat cu electroni accelerati si microunde >>

bbbb

Coordonator: INFLPR ffParteneri: UPB, ICPET-ECO, ICPE Electrostatica S.A.

 

Emisia in atmosfera a gazelor toxice, dioxidul de sulf si oxizii de azot, rezultate din arderea carbunelui si pacurei in centralele termo-electrice si in instalatiile industriale, a fost recunoscuta de mult timp ca principala sursa de poluare a mediului pe o larga arie geografica. Aceste emisii au ca rezultat “ploile acide”, cu efect devastator asupra covorului verde al pamantului si asupra sanatatii oamenilor. Tehnologia cu electroni accelerati este una dintre cele mai promitatoare tehnologii avansate disponibile pentru tratarea gazelor de ardere industriale, in principal de la centralele termo-electrice, mai ales daca o comparam cu tehnologiile conventionale care prezinta numeroase neajunsuri. Ea reprezinta un proces uscat prin care se elimina simultan gazele acide, fara sa se genereze deseuri. Asocierea energiei microundelor la energia electronilor accelerati este o metoda originala, potential capabila sa produca randamente ridicate la consumuri reduse de energie electrica. In corelatie cu obiectivele propuse se vor realiza si experimenta doua modele de tratare a gazelor de ardere cu electroni accelerati si microunde: una pentru acceleratorul de laborator din INFLPR si una pentru acceleratorul industrial ILU-6M de la ICPE-Electrostatica. Se va demonstra functionalitatea si utilitatea modelului pentru ILU-6M prin determinarea conditiilor in care tratarea gazelor de ardere prin procedeul combinat. electroni + microunde este economic competitiv cu tehnologiile conventionale. Se va elabora documentatia de brevetare a tehnologiei.